For English version, please see below

Begränsad rätt att ta del av information

Informationen och dokumenten på den här delen av webbplatsen är enligt lag inte tillgängliga för vissa personer. Du önskar få tillgång till en webbplats innehållande information och dokument hänförliga till Luci Intressenter AB:s (“Luci Intressenter”) kontanta erbjudande till aktieägarna i LightLab Sweden AB (”Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna webbplats bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

Validation of Access Rights

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You wish to enter the website which Luci Intressenter AB (“Luci Intressenter”) has designated for the publication of documents and information in connection with Luci Intressenter’s public cash offer to the shareholders of LightLab Sweden AB (the “Offer”).

In order to access further information in connection with the Offer, visitors of this website are requested to confirm notice and acceptance of the following legal information.

Please confirm your country of residence:
Please confirm where you are accessing this website from: